„Tvoríme svet Férovej a otvorenej diskusie.”

ČO JE CIEĽOM?

porozumenie

Našim cieľom je agregovať znalosti  ľudí na riešeniach.
Pomocou softvéru Pol.is zoskupujeme diskutujúcich do názorových skupín a vykresľujeme komplexnejšiu mozaiku našich spoločných riešení a pohľadov. 

Participácia

Ak nebudeme efektívne a vecne participovať na riešeniach vzájomných konfliktov a nedostatkov diskusie, vládnuť nám budú tí najneschopnejší z nás. Pridajte sa k spoločnej tvorbe sveta férovej a otvorenej diskusie. 

KONSenzus

Spoločnosť je polarizovaná a paralyzovaná. V dôsledku nekvalitnej diskusie prevláda nevraživosť nad spoluprácou. Vo výsledkoch identifikujeme konsenzus a spoločné východiská vzájomnej diskusie.

ČO ROBÍME?

Bez diskusie niet porozumenia. Preto náš tím organizuje online diskusie, zapája do nich širokú verejnosť a dizajnuje spoločensky prínosné technológie. Opakovane sa nám totiž ukazuje, že so správnym nástrojom v rukách sme schopní nachádzať konsenzus. Aktuálne preto využívame open-source softvér Pol.is, pomocou ktorého efektívne dosahujeme naše ciele.  

O ČOM JE REČ?

Rubrika PartiHarmon (Participatívna harmonizácia) je komplexnejším a stabilnejším systémom nachádzania konsenzu a vzájomného porozumenia. Cieľom PartiHarmon je nachádzanie zhody v polarizovanej spoločnosti a riešenie spoločenských konfliktov. 

Rubrika MetaDis (Meta diskusia) – diskusia o diskusii  predstavuje otvorený a rýchlejší systém diskusií ,v rámci ktorých budeme rozvíjať otázky kolektívneho navrhovania procesu DEMDIS, slobody prejavu,  ako aj konsenzuálnej interpretácie pojmov. 

ČO JE DEMDIS?

DEMDIS je občianske združenie, ktoré sa snaží priniesť porozumenie v spoločnosti. Za projektom stoja ľudia, ktorí veria v lepšiu budúcnosť – sme to my, partia mladých ľudí rozhodnutá vrátiť diskusii úroveň a slušnosť. Už sa viac nechceme pozerať na to, akým smerom sa uberá spoločenská diskusia na Slovensku. 

Na našej platforme sa o svoj názor môže podeliť každý. Veríme, že spolu nájdeme spoločnú reč.

 

NÁŠ TÍM

NAPÍSALI O NÁS​

Podporte naše aktivity

Ak vám naša práca dáva zmysel a chceli by ste nás podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom…

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.