Vyradené komentáre (Preverujeme alebo dôverujeme?)

Na tomto mieste nájdete vyradené komentáre z diskusie na tému: Konšpirácia vs. realita. Preverujeme či len slepo dôverujeme?

Kompletné výsledky s hlasovaním nájdete na tomto linku.

V prípade nesúhlasu, alebo pripomienok nám napíšte na kontakt@demdis.sk. Ďakujeme!

1. Typické je, že pod článkom nie je umožnená diskusia. Zrejme sa jej bojíte.

Odôvodnenie: Komentár je v rozpore s bodom 2 ods. b) Pravidiel diskusie – zásadným spôsobom odbáča od témy. Diskusie sa nebojíme, práve naopak. Cieľom vypnutia klasických komentárov na portáli Pravdy je, aby sa ľudia zapojili do konverzácie prostredníctvom softvéru Pol.is, ktorý väčšmi napĺňa účely konštruktívnej diskusie a férovej výmeny názorov. Pod inými článkami je klasická diskusia naďalej otvorená.

2. „Dezinformácia je opak informácie?”

Odôvodnenie: Komentár je otázkou a teda v rozpore s bodom 2 ods. e) Kódexu. Odpoveď: Dezinformácia nie je opakom informácie, ale „zámerné uvedenie nesprávnych informácií, uvedenie do omylu” (Význam podľa Slovníka cudzích slov)

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.