Slovník konsenzuálnych interpretácií

Na základe výsledkov diskusie budeme postupne slovník aktualizovať. Pre účely vecnej a férovej diskusie je totiž nevyhnutné, aby sme sa rozprávali o tých istých pojmoch a vzájomne rozumeli, tomu ako ich interpretujeme.

Hoax

Hoax je nepravdivé skutkové tvrdenie, neoverená informácia, či prekrútený fakt, ktorého úmyselné šírenie má za cieľ podviesť, manipulovať, či zneisťovať občanov prostredníctvom vyvolávania intenzívnych emocionálnych reakcií a relativizovaním toho, kde leží skutočná pravda (faktov). Hoax nie je názor. (Definícia na základe výsledkov diskusie “Čo je hoax?”)

Fašizmus

Fašizmus je nedemokratická ideológia, ktorá nelegitímne potláča politické slobody občanov, zakazuje demokratické politické strany a potláča ľudskú rovnosť neodôvodneným delením občanov na dve kategórie. Svoje ciele dosahuje populizmom, zneužívaním ľudských emócií, nízkych pudov a strachu z neznáma, aby sa jeho predstavitelia mohli stavať do role ochrancu národa. Fašizmus existuje aj dnes – len v iných, často skrytých podobách. (Interpretácia na základe výsledkov diskusie “Vieme, čo je fašizmus?“)

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.