Šírenie hoaxov nie je diskusiou. Čo je hoax? A ako ho rozpoznať?

„Diskutovať by sa malo s každým, aj napriek rôznym názorom. No šírenie hoaxov a nenávisti nie je formou diskusie” a preto by nemali mať v nej bezbrehé miesto. Pravdu totiž v takom prípade odhalíme „neskoro, alebo vôbec.” A na nej nám našťastie stále záleží viac, ako na pocitoch.

To sú kľúčové konsenzuálne závery z diskusie na tému: „Ako skrotiť hoaxy? Diskusiou či represiou?”, ktorá sa uskutočnila od 15. do 25. februára. Do diskusie sa zapojilo 91 ľudí z dvoch názorových táborov, ktorí spoločne odovzdali viac ako dvetisíc hlasov. Napriek vzájomným odlišnostiam sme spoločne dokázali nájsť konsenzuálne odpovede na niektoré otázky limitov hraníc slobody prejavu a zodpovednosti za ich prekročenie.

Prevencia stačiť nemusí

Vzájomný dialóg ukázal jednoznačný konsenzus na tom, že dôležitá je primárne prevencia. Kvalitnejšie vzdelávanie, informačná gramotnosť a používanie zdravého rozumu sú prvým predpokladom na konštruktívnu diskusiu a ochranu spoločnosti pred hoaxmi. Jasná zhoda taktiež panuje na tom, že „treba zdieľať zodpovedne, overovať si informácie, neveriť každej hlúposti a čítať všetko, nie len nadpisy”.

Čo však s úmyselnými šíriteľmi hoaxov, ktorí zneužívajú slobodu prejavu? Napriek nezhode na trestnoprávnom postihu väčšina uznáva, že pokým nie je prevencia účinná, môže ísť o akceptovateľný krajný prostriedok ochrany spoločnosti.

Aktívna spoločnosť sa však nemusí spoliehať len na zásahy štátu. Hoaxy môžeme identifikovať aj sami. Jednoznačná zhoda totiž panuje na tom, že by sme mali viac moderovať diskusie na webových doménach ako i na tom, že hoax treba nahlásiť.

Okrem toho by podľa väčšiny médiá „mali viditeľne oddeliť, čo je redakčný obsah a čo sú názory a čo blogy”. Z toho možno jasne vyvodiť , že by pri hodnotení prejavu by sme mali rozlišovať medzi tým, čo je hodnotový úsudok (názor) a čo skutkové tvrdenie. Názory totiž vyjadrujú len subjektívne preferencie a nie objektívny stav vecí.

Kto určí čo je hoax?

Záverom diskusie o krotení hoaxov je, že nemajú mať bezbrehý priestor v spoločenskej diskusii, pretože nehrajú fér. Efektívnejšia moderácia diskusii, osveta ako aj efektívnejšia identifikácia podvodných naratívov sú dôležitými prostriedkami ochrany spoločnosti. Preto sme sa v rámci tímu DemDis rozhodli v problematike pokračovať diskusiou na tému: čo je hoax? A ako ho rozpoznať?

Cieľom je spoločná identifikácia definičných znakov hoaxov a vytvorenie príručky pre moderátorov diskusii s konsenzuálnou legitimitou. Zapojte sa do aktuálnej diskusie sa pomôžte vykresliť hranice prípustného v diskusii.

Ďakujeme,

Tím DemDis

Odpojiť Facebook účet

Prečítajte si aj

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.