Vyhodnotenie a analýza výsledkov diskusie

Ako predísť zbytočným úmrtiam a kolapsu zdravotníckeho systému? Malo by byť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 povinné? Ako primerane vyvažovať medzi hodnotou osobnej slobody na jednej strane a ochrany života a zdravia na strane druhej? [0]

S odpoveďou na tieto otázky sa snažilo prísť 113 účastníkov diskusie, ktorí spolu odovdzali takmer 1 500 hlasov.

Téma očkovania sama o sebe úspešne polarizuje spoločnosti naprieč celým svetom a Slovensko nie je žiadnou výnimkou. I keď sa nám môže zdať, že názorové spektrum na túto tému je čierno biele, diskusia ukázala, že opak je pravdou. Algoritmus predostrel vykreslenie troch unikátnych názorových skupín A, B a C. Aké názory zastávajú? A na čom sme dokázali nájsť konsenzus?

Skupina A

Diskutujúci zo skupiny A sú zástancovia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre osoby, pre ktoré nepredstavuje závažné zdravotné riziko [1]. Ide totiž o našu morálnu povinnosť, pretože v spoločnosti žijú ohrození ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov zaočkovať nemôžu [3].

Vzhľadom na to, že už dnes máme zavedené povinné očkovanie proti rôznym chorobám, ako napríklad tetanus, čierny kašeľ, žltačka, osýpky atď., tak očkovanie proti COVID-19 by nemalo byť výnimkou [5].

V tejto skupine tak prevažuje skôr kolektivizmus, keďže väčšina je presvedčená, že záujem spoločnosti je v tomto prípade dôležitejší ako záujem jednotlivca [13].

Zároveň si myslia, že už je neskoro spoliehať sa na dobrovoľnosť pri očkovaní. S prichádzajúcou treťou vlnou by sme preto mali využiť všetky prostriedky na dosiahnutie kolektívnej imunity, ktoré máme k dispozícii, teda aj povinné očkovanie [11].

Očkovanie by malo podľa nich byť povinné aspoň pre štátnych zamestnancom, keďže pri práci dochádzajú do kontaktu s občanmi a majú ísť príkladom [16].

Ako alternatívne, resp. subsidiárne riešenie je podľa skupiny A prijatie rôznych opatrení, ktoré nezaočkovaným ľuďom komplikujú každodenný život, a teda zvýhodňujú zaočkovaných [20].

V úvahu prichádza aj obmedzenie hradenia zdravotnej starostlivosti štátom, ak nezaočkovaný skončí pre COVID-19 v nemocnici. “V očkovaní mu nič neprekážalo, nech si hospitalizáciu platí zo svojho” [17].

Všetci diskutujúci zo skupiny A sú zaočkovaní [12].

Skupina B

Členovia skupiny B predstavujú zástancovia očkovania, no nie povinného, čo potvrdzujú ich hlasovanie za viaceré výroky. Sú presvedčení, že získanie kolektívnej imunity, je jedinou cestou von z pandémie [4]. Napriek tomu by očkovanie nemalo byť povinné pre ľudí, pre ktorých nepredstavuje závažné zdravotné riziko [1] a malo byť dobrovoľné [25].

Dôvodom je, že zavedenie povinného očkovania by podľa skupiny A vzbudilo len väčší odpor populácie proti vakcínam. Kľúčová je osveta a dobre nastavená kampaň [7]. Tento argument podporuje i presvedčenie, že antivaxerská kampaň a dezinformácie sú už natoľko silné, že zaviesť povinné očkovanie je nereálne [19].

Okrem lepšej kampane, však vidia v riešení pandémie povinné očkovanie pre kritickú infraštruktúru spoločnosti [2]. Zároveň podobne ako skupina A si tesná väčšina členov skupiny B myslí, že “ak nezaočkovaný skončí v nemocnici (v očkovaní mu nič neprekážalo) nech si hospitalizáciu platí zo svojho” [17].

81% členov skupiny B je zaočkovaných [12].

Skupina C

Diskutujúci zo skupiny C sú presvedčení, že očkovanie nesmie byť za žiadnych okolností povinné. Každý by mal mať možnosť slobodnej voľby, ako vynaloží so svojim telom a zdravím [0].

Hlavný argument proti, pramení z presvedčenia, že na zavedenie povinného očkovania je priskoro, lebo nepoznáme dlhodobé efekty vakcín [14]. To sčasti potvrdzuje aj názor, že dnes platné očkovanie proti chorobám ako napríklad tetanus, čierny kašeľ, žltačka, osýpky a ďalšie by nemalo byť zrušené [6].

V tejto skupine, oproti predošlým, tak prevláda skôr individualizmus a z neho prameniace slobody. Záujem jednotlivca je podľa väčšiny z tejto skupiny dôležitejší ako záujem spoločnosti [13]. A tak, ako ženy majú byť slobodné v rozhodovaní o svojom tele a tehotenstve, tak aj ostatní by mali byť slobodní v tom, či sa dajú zaočkovať [8].

Väčšina sa zároveň zhoduje, že zavedenie povinného očkovania by vzbudilo len väčší odpor populácie proti vakcínam. Kľúčová je osveta a dobre nastavená kampaň [7].

57% členov skupiny C nie je zaočkovaných [12].

Konsenzus

Nachádzanie konsenzu pri téme povinného očkovania je na prvý pohľad nereálne, keďže existujú len dve možnosti. Buď očkovanie proti COVID-19 povinné bude, alebo nie. Tento predpoklad je však skresľujúci, pretože prostriedok zamieňa za cieľ. Kľúčovou hodnotou, na ktorej presadzovaní sa zhodnú všetci, je ochrana života a zdravia ako aj právo na prístup k zdravotnej starostlivosti. Drvivá väčšina diskutujúcich nechce žiť v neistote, že v prípade choroby im nebude poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť [9].

Preto zmyslom tejto diskusie je nachádzanie zhody na prostriedkoch, ktorými by sme sa vyhli opätovnému kolapsu zdravotníctva a ďalším zbytočným úmrtiam. Vzájomná diskusia ukázala, že zavedenie povinného očkovania nemá podporu naprieč polarizovanými skupinami. Na akých prostriedkoch sme sa teda zhodli?

  1. Naša spoločnosť musí pracovať na obnove dôvery v medicínske inštitúcie. Nie je dobré, ak sa viac verí politikom než epidemiológom [15].
  2. Mala by byť sústavná propagácia, správnejšie rozhodnutia a opatrenia a hlavne kvalitne a fungujúce zdravotníctvo, nie rozkradnuté a dezolátne [24].

Z týchto dvoch výrokov, ktoré získali väčšinovú podporu naprieč všetkými skupinami sa črtá, ktorým by sa mala uberať celospoločenská diskusia o východiskách z pandémie. Diskutujúci videli hlavný problém v chýbajúcej dôvere v inštitúcie, na ktorej obnove by sme mali intenzívnejšie pracovať.

Východiskom sú vhodnejšie nastavené opatrenia, ktoré by nepodrývali dôveru v kompetentnosť kompetentných. Okrem toho rozumnejšia kampaň by mala obdobný a zrejme aj väčší potenciál dosiahnuť kolektívnu imunitu, ako zavedenie povinného očkovania. To totiž samo o sebe nie je vnímané negatívne. Väčšina sa totiž zhodla, že súčasná povinnosť očkovania či už proti tetanu, čiernemu kašľu, žltačke, alebo ďalším ochoreniam je morálna a mala by byť zachovaná [6].

Záver

Ako ukazuje vykreslenie troch názorových skupín, polarizácia na tému očkovania je nesmierne vysoká. To potvrdzuje i napätá atmosféra v spoločnosti, ktorá nás pripravuje o súdržnosť a spoločnú akcieschopnosť. Spoločná diskusia však ukázala, že ak nestratíme vôľu vstúpiť do vzájomného dialógu so správnym nástrojom v rukách, tak sme schopní nájsť konsenzus na spoločných hodnotách ako aj prostriedkoch na ich ochranu.

Len vzájomná diskusia zachraňuje pred úplným odcudzením sa.

Zdroje

Nižšie nájdete vybrané komentáre. Celý report z diskusie nájdete tu.


Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.