DelibDem

O rubrike

Rubrika PartiHarmon (Participatívna harmonizácia) je komplexnejším a stabilnejším systémom nachádzania konsenzu a porozumenia. 

Cieľom PartiHarmon je nachádzanie zhody v polarizovanej spoločnosti a riešenie spoločenských konfliktov. Príprava diskusie okrem hlbšej práce na téme obnáša aj intenzívnejšiu spoluprácu so zainteresovanými stranami pri príprave ako aj pri komunikácií výsledkov. 

Výsledkom diskusií je sumarizácia a harmonizácia protichodných postojov. 

V budúcnosti budeme uvažovať aj nad férovejším a zmysluplnejším prevedením off-line streamovaných debát, ako aj nad spôsobmi pretavenia konsenzu do formalizovanejšej podoby. 

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.