MetaDis

AKTUÁLNA DISKUSIA

Dnes sa pojmami fašista a fašizmus oháňa kadekto. Mali by sme sa teda dnes častovať týmito pojmami? Vymrel fašizmus po 2. Svetovej vojne? A kedy sa niekto stáva fašistom? Zapojte sa do aktuálnej diskusie!  

O rubrike

Rubrika MetaDis (Meta diskusia) predstavuje otvorený a rýchlejší systém diskusií v rámci ktorých budeme rozvíjať otázky slobody prejavu, vyvažovania medzi otvorenosťou a vecnosťou diskusie ako aj konsenzuálnej interpretácie pojmov. 

Cieľom je budovanie vzájomného pochopenia pojmov a dizajnovanie ideálnej podoby diskusie. Zmyslom MetaDis je participatívna tvorba Kódexu férovej a otvorenej diskusie – pravidiel diskusie, ktoré by vyvažovali medzi otvorenosťou a vecnosťou. 

Okrem kódexu budeme postupne rozširovať aj Slovník konsenzuálnych interpretácií. V časoch nesmiernej polarizácie je totiž nevyhnutné zisťovať a ujasňovať si, či sa vôbec rozprávame o tých istých pojmoch a či ich obsah si zhodne interpretujeme.

Let’s make diskusia great again!

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.