Kódex férovej a otvorenej diskusie

Princípy diskusie

 1. Diskutovať by sa malo aj napriek odlišným postojom s každým, kto stojí o férovú a otvorenú diskusiu.
 2. Hlas každého účastníka diskusie má rovnakú váhu.
 3. Do diskusie sa môže zapojiť ktokoľvek anonymne, alebo pod svojim vlastným menom.
 4. Férová, otvorená a vecná diskusia si vyžaduje dobromyseľný a zvedavý prístup diskutujúcich k spoločnému riešeniu problému.
 5. Šírenie nenávisti, hoaxov a zlomyseľných prejavov nepatrí do férovej a otvorenej diskusie.
 6. Do verejných debát by mali byť pripustení len ľudia, ktorí rešpektujú pravidlá slušnej diskusie (nezavádzať, neurážať).
 7. 7. Diskutovať by sa malo s každým, kto úprimne stojí o vecnú a férovú diskusiu.

Aktualizované dňa 29.11.2022 o dve nové pravidlá z poslednej diskusie:

8. V civilizovanej diskusií by sme sa mali správať slušne, neznevažovať druhých a snažiť sa o pochopenie. 
9. V diskusii by sme nemali tolerovať nenávistné prejavy voči komukoľvek. 

Pravidlá online diskusie

 1. Komentár nesmie:

a) obsahovať nenávistné, urážlivé, či hanobiace prejavy,

b) byť vulgarizmom,

c) podporovať alebo propagovať ideológiu, ktorá smeruje k potláčaniu základných práv a slobôd,

d) útočiť na občiansku česť a ľudskú dôstojnosť konkrétnej osoby alebo skupiny osôb,

e) byť otázkou.

f) duplicitný vo veci so skorším komentárom.

 1. Komentár by mal byť:

a) formulovaný tak, aby naň bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“.

b) k veci, o ktorej sa diskutuje pričom by nemal zásadným spôsobom odbáčať od témy diskusie,

c) originálnou perspektívou, skúsenosťou, názorom či návrhom na riešenie, ktorý v diskusii ešte nefiguruje,

d) zreteľný, zrozumiteľný a vecný (maximálne 140 znakov).

 1. Komentáre, ktoré budú v rozpore s pravidlami v bode 1 budú po zistení ihneď vyradené.
 2. Ak to bude pripúšťať povaha diskusie, komentáre, ktoré nebudú spĺňať požiadavky v bode 2 budú prehodnotené a následne môžu byť v diskusii ponechané, či odstránené.
 3. Komentáre, ktoré boli z diskusie odstránené na základe bodu 4 nájdete medzi vyradenými komentármi spolu so stručným odôvodnením odstránenia.
 4. Diskusia na tému trvá spravidla 10 až 14 dní.
 5. Online deliberácia prebieha prostredníctvom platformy Pol.is
 6. Vzorec bodovania a definovania konsenzuálneho výroku zohľadňuje:

a) Konsenzus naprieč názorovými skupinami; komentáre, ktoré majú podobnú percentuálnu podporu v názorových skupinách, získajú viac bodov.

b) Celkový počet diskutujúcich, ktorí s komentárom súhlasili.

c) Celkovú percentuálnu mieru súhlasu.

Máte návrh na vylepšenie, alebo zmenu pravidla?

Napíšte nám na kontakt@demdis.sk

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.