Je správne dávať tringelty?

Neslušnosť zo strany zákazníka či zamestnávateľa? Je prepitné správnou praxou? A prečo? Zapojte sa do diskusie a nájdime riešenie!

Odpojiť Facebook účet

O téme

Jedni si myslia, že tringelt je dobrým spôsobom odmeňovania snahy čašníčok či čašníkov, ktorý im vie zlepšiť deň, tak ako ho vedia zlepšiť oni svojou príjemnou obsluhou.

Na strane druhej stojí názor, že mzda by mala byť dostatočná motivácia a prepitné je iba nástroj, ktorým majitelia podnikov prenášajú svoju zodpovednosť za odmeňovanie na zákazníka.

Taktiež tú máme ľudí, ktorí v samotnej podstate tringeltu nevidia problém, no nemajú radi psychický tlak, pri určovaní jeho výšky.

Argumentov je nespočet, no radi by sme poznali Váš pohľad na túto problematiku a našli v nej spoločný konsenzus.

Prečítajte si aj

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.