Otvorení názorom

Demokracia je diskusia. Dnes však miesto dialógu sledujeme len obojstranný monológ. V takomto prostredí nám potom chýba vzájomná dôvera. Bez nej niet spolupráce a porozumenia.

Je čas to zmeniť! Ak aj Vás hnevá množstvo nenávisti na sociálnych sieťach, podporte DEMDIS – demokratickú diskusiu.

DEMDIS je myšlienka, komunita a platforma. Naším cieľom je tvorenie sveta férovej a otvorenej diskusie, ktorý umožňuje vecnú konfrontáciu odlišných pohľadov v online prostredí. Spolu s diskutujúcimi nachádzame vzájomné porozumenie tak, aby sme sa nebáli diskutovať a aby diskusia viedla k nachádzaniu spoločných riešení.

Bez otvorenej a férovej výmeny názorov totiž nemôžeme očakávať spoluprácu, pochopenie a konsenzus.

Preto vytvárame DEMDIS – svet férovej a otvorenej diskusie. Vitajte!

Čo robíme?

V tíme DEMDIS organizujeme diskusie, zapájame do nich širokú verejnosť a dizajnujeme spoločensky prínosné technológie. Do spoločného úsilia zapájame naše okolie a každého, kto má chuť prispieť rozvoju civilizovanej diskusie. Ako to vyzerá v praxi?

Civilizované online diskusie

Našou misiou je prinášať slušnosť a vecnosť do online priestoru. Za necelé dva roky nášho fungovania sme dokázali nájsť zhodu napríklad pri témach povinného očkovania, krotenia hoaxov, postavenia LGBTI+ komunity v spoločnosti, či riešenia narastajúcej nenávisti.  Všetky výsledky našich diskusií nájdete na tomto linku.

Diskusie prebiehajú prostredníctvom open-source softvéru Polis. Vďaka nemu máme lepší prehľad o názorových skupinách, postojoch diskutujúcich, ale hlavne na vzájomných prienikoch a zhodách. Viac o Polise a metodike, ktorú sme vytvorili nájdete tu.

Ponad barikády

Konzervatívci vs. liberáli, elity vs. obyčajní ľudia, mesto vs. vidiek….To všetko sú deliace línie, ktoré nám dnes zdanlivo bránia v efektívnej spolupráci. Všetci však chceme to isté – mať sa dobre a žiť v slobodnej a spravodlivej spoločnosti. Výsledky diskusií nám pritom opakovane dokazujú, že toho máme spoločného viac, ako by sme očakávali. Stačí len slušný a vecný dialóg. Presne o tom je rubrika diskusií Participatívnej harmonizácie (PartiHarmon).

Spoločný dizajn diskusie

Baví vás zachádzať pod povrch vecí? Rubrika MetaDis prináša hlbšie diskusie o povahe diskusií. Zmysluplná výmena názorov by mala totiž vhodne balansovať medzi otvorenosťou, vecnosťou a férovosťou. Cieľom tejto rubriky je ujasniť základné pravidlá, ktorými sa budeme riadiť pri kultivovanej diskusii a kodifikovať zhodné interpretácie zložitých konceptov.

Kódex férovej a otvorenej diskusie

Slušná a férová diskusia potrebuje jasné pravidlá. Preto na základe výsledkov diskusií spoločne s Vami rozširujeme Kódex férovej a otvorenej diskusie, ktorý hľadá vyváženie medzi otvorenosťou, férovosťou a vecnosťou vzájomného dialógu.

Slovník konsenzuálnych interpretácií

Nachádzanie zhody a vecná diskusia si vyžaduje, aby sme sa rozprávali o tých istých významoch slov. Preto pri meta diskusiách hľadáme prieniky vo vnímaní abstraktných konceptov. Výsledky zverejňujeme v Slovníku konsenzuálnych interpretácií.

Praskanie bublín

Diskusia má zmysel najmä vtedy, ak sa do nej zapájajú ľudia s rôznymi názormi. V digitálnej ére sociálnych sietí je to však náročnejšie ako sa môže zdať. Preto náš komunikačný tím pracuje na rôznych spôsoboch zapájania verejnosti do férovej a otvorenej diskusie.

Výhodou DEMDIS diskusií je nie len vyžívanie pokročilých štatistických metód, ale aj zdieľanie konverzácií na viacerých weboch zároveň. Práve tým zapájame do dialógu doteraz izolované názorové bubliny. Cieľom je vytvorenie platformy, v rámci ktorej môžu aj médiá a ďalší partneri spolupracovať na zlepšovaní verejného diskurzu a zapájať svoje publikum do riešenia problémov, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Aká je naša vízia?

Demokracia a verejná diskusia potrebuje reštart. Víziou DEMDIS je vytvorenie novej cesty zapájania občanov do demokratických procesov. Preto tvoríme priestor, ktorý prepájaním online s offline svetom bude umožňovať efektívne premeniť konsenzuálne názory na pravidlá. Čo to znamená v praxi?

Budovanie mostov medzi dvomi svetmi

Naše demokratické inštitúty neboli vytvorené pre svet digitálnej éry. Preto je našim cieľom využívať moderné technológie v prospech spoločnosti a riešenia problémov, ktoré sa týkajú nás všetkých. V budúcnosti preto rozšírime proces online diskusií aj o off-line a streamované debaty medzi odborníkmi, politikmi a zainteresovanými stranami problému.

Zmyslom je rozvíjanie konsenzuálnych názorov a dizajnovanie pravidiel, ktorými by sme sa mali spoločne riadiť. Vo finálnej podobe bude výstupom diskusie konkrétny legislatívny alebo programový návrh, ktorým pomôžeme kompetentným lepšie nastavovať svoje politiky. Pretože bez diskusie niet demokracie.

DEMDIS 2.0

Technológie nás nemusia rozdeľovať, ale aj spájať. Ďalšou oblasťou vývoja je DEMDIS 2.0. Jeho cieľom je dizajn spoločensky prínosných technológií a platformy férovej a otvorenej diskusie.

Preto pracujeme na efektívnejšom a užívateľsky prívetivejšom softvéri. K tomu plánujeme rozšíriť systém o transparentný a spravodlivý systém výberu tém, prvky gamifikácie ako aj reprezentatívnej demokracie.

Roadmap DEMDIS 2.0

 1. Vytvorenie transparentného a férového systému výberu a podpory tém diskusie
 2. Real time reportovanie výsledkov diskusie podľa DEMDIS 2.0 metodiky
  1. Live rebríček najkonsenzuálnejších názorov
 3. Vytvorenie DEMDIS hlasovacej aplikácie
  1. Vytvorenie užívateľsky prívetivejšej hlasovacej aplikácie
  2. Prehľadnejšie vykreslenie názorových skupín a ich názorov
  3. Prepojenie databázy user profiles s hlasovacou aplikáciou (prvky gamifikácie)
 4. Vytvorenie prihlasovacieho systému a prepojenie s hlasovacou aplikáciou
  1. Vytvorenie histórie konsenzuálnych názorov užívateľov
  2. Priraďovanie konsenzuálnych bodov na základe výsledkov diskusie
  3. Možnosť delegovať hlas pri vybraných témach iným užívateľom

Tvorte s nami svet férovej a otvorenej diskusie!

DEMDIS je myšlienka, komunita, platforma a občianske združenie. Výsledky našej práce nám opakovane ukazujú, že ľudia majú chuť byť nie len vypočutí a diskutovať, ale aj že toho máme spoločného viac ako by sme čakali. Cesta je vytýčená. No aj bez Vašej podpory ďaleko nezájdeme.

Demokracia je o spolupráci každého z nás. Podporte preto spoločnú kultiváciu slušnej, férovej a otvorenej diskusie!

Ďakujeme!

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.