Fašizmus nevymrel. Ako sa teda prejavuje?

Kto je fašista? Je každý zákaz zo strany štátu jeho prejavom? A je vhodné dnes používať tieto nálepky? To sú hlavné otázky aktuálnej diskusie na tému: „Vieme, čo je fašizmus?”.

Zapojte sa do aktuálne prebiehajúcej diskusie a prispejte spoločnému úsiliu o vytvorenie konsenzuálnej interpretácie pojmu fašizmu. Len diskusiou dosiahneme, aby sme spoločne rozumeli o čom sa vlastne navzájom rozprávame.

Odpojiť Facebook účet

Priebežné výsledky

Priebežné výsledky diskusie ukazujú, že medzi zúčastnenými prevláda konsenzus. Na základe hlasovania sa vytvorilo spektrum dvoch skupín, v ktorých je najväčšie delenie pri tom, či je každý zákaz prejavom fašizmu. Rovnako aj to či, fašizmus delí ľudí na dve kategórie podľa príslušnosti k národnosti. Prvá skupina považuje fašizmus za chorobu, naopak v druhej sa tento názor stretol s nesúhlasom. Delí teda fašizmus ľudí na dve kategórie podľa ich príslušnosti k národu?

Diskusia však napriek tomu väčšinou vykazuje zhodu na tom, že fašizmus je prítomný aj v dnešnej dobe a že „nevymrel po Druhej svetovej vojne”. Okrem toho fašistom nie je len ten kto sa otvorene k ideológií hlási, no „prejavuje sa aj v skrytých podobách”. Preto je „potrebné identifikovať ho a zastaviť v zárodkoch”.

Výsledky taktiež ukazujú nezhodu v názore, či by sme mali odlišovať medzi „pravými fašistami – politikmi a obyčajnými ľuďmi, ktorí im naleteli”. Je toto rozdelenie podľa vás správne?

Diskutujúci zároveň konsenzuálne identifikovali, že „uprednostnenie verejného záujmu pred záujmami jednotlivca nie je nutne prejavom fašizmu”. Nezhoda sa však vykreslila pri názore, že „štát má právo udeľovať zákazy, ak je ich účel racionálny a legitímny”. Čo si myslíte vy?

Prečítajte si aj

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.