DEMDIS sa vyvíja a my spolu s ním

Prečo bolo chvíľu ticho? Za posledný mesiac sme intenzívne pracovali na posunutí DEMDIS na vyšší level. V spolupráci so študentami FMK UCM sme vytvorili novú vizuálnu identitu, pričom sme rozšírili naše rady, vylepšili procesné nastavenie diskusií a zefektívnili vlastný modus operandi. Čo je teda nové?

Po dlhších úvahách a prípravách sme vytvorili dve samostatné rubriky diskusií. Inšpirovali nás k tomu výsledky posledných diskusií a objavenia nových využití softvéru Pol.is. Rovnako, ako je dôležité obrusovanie hrán spoločenských konfliktov, tak je potrebné diskutovať o tom, ako by mala vyzerať férová a otvorená diskusia. V rámci dvoch nových rubrík DelibDem a MetaDis sa spolu s Vami budeme usilovať o hľadanie riešení na práve tieto otázky. O čom je teda reč?

Rubrika DelibDem (Deliberatívna demokracia) predstavuje komplexnejší a stabilnejší systém nachádzania konsenzu. Jeho cieľom je nachádzanie zhody v polarizovanej spoločnosti a riešenie spoločenských konfliktov. Príprava diskusie okrem hlbšej práce na téme obnáša aj intenzívnejšiu spoluprácu so zainteresovanými stranami pri príprave. V budúcnosti budeme uvažovať aj nad férovejším a zmysluplnejším prevedením off-line streamovaných debát, ako aj nad spôsobmi pretavenia konsenzu do formalizovanejšej podoby.

Okrem riešenia konkrétnych problémov by sme však nemali zabúdať na diskusiu o vecnej a férovej diskusií. Hľadanie odpovedí na otázky ideálnej diskusie je v našej DNA. Preto v rámci rubriky MetaDis (Meta diskusia) budeme aj naďalej rozvíjať otázky slobody prejavu, vyvažovania medzi otvorenosťou a vecnosťou diskusie ako aj konsenzuálnej interpretácie pojmov. Procesne ide o jednoduchší a rýchlejší systém nachádzania konsenzu ohľadom najvhodnejšej podoby diskusie. Takej, ktorá bude otvorená každému, no zároveň zaručí vzájomný rešpekt a konštruktívnosť jej výsledkov.

Zmyslom MetaDis je participatívna tvorba Kódexu férovej a otvorenej diskusie – pravidiel diskusie, ktoré by reflektovali pnutie medzi otvorenosťou a vecnosťou. Okrem kódexu budeme postupne na základe výsledkov diskusií rozširovať aj Slovník konsenzuálnych interpretácií. V časoch nesmiernej polarizácie je totiž nevyhnutné zisťovať a ujasňovať si, či sa vôbec rozprávame o tých istých pojmoch a či ich obsah si zhodne interpretujeme. Domnievame sa totiž, že v dnešných časoch nesmiernej polarizácie sa naše videnia sveta natoľko rozchádzajú, že vecnosť diskusie je podrývaná rôznymi pohľadmi na vec a slová.

Pokým sa nebudeme pokúšať nachádzať spoločnú reč, naša spoločnosť má väčší problém, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Ďakujeme Vám preto za Vašu podporu. Ďakujeme, že nám pomáhate spoločnej tvoriť svet otvorenej a férovej diskusie.

Michal

Prečítajte si aj

Get 15% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.